Az üdülő és Buják története

 

 

BUDAI ALI BASA HISTÓRIÁJA

 

Táborával basa Buják alá szálla,
Porkol Márton vala,áb úr képe ott Nagy
De nem az előbbi Kopasz Márton vala,
Kit jó vitéz módra régen elfogtak vala.

Nagy Márton ez nap is, veszi oda vagyon,
Az Ali basának nagy csudája vagyon,
Az Buják várának erős fala vagyon,
Nem hitte, hogy annak semmi módon árthasson.

Ötödnapig basa erősen lőteté,
Azért Buják falát egy cseppet sem sérté,
Császár kegyelmére is igen kéreté,
De nagy bátorsággal Nagy Márton nem igéré.

Az szép nyereségen Basa lon örömben,
Császár vitéziben házakban helyhete
Hadával Budába esmég el beméne,
Örömével Aláht mindennel üvöltete.

Lőn köztük hasonlás, tárházat feltörék,
Éjjel kiszökének, ott valót elvivék,
Az janicsárok őket utakon leselék,
Őket mind levágák, Mártont fogva elvivék.

Kár lőn ez váraknak tőlünk elveszése,
Mert sok tartománynak lőn hozzá térése,
Királi fennségnek nagy kárszenvedése,
Lőn keserűsége, reá gondviselése.

 

 

Talán nem meglepő, hogy az üdülő tekintélyesnek mondható múlttal rendelkezik. Ezen az oldalon megpróbáltuk összegyűjteni a fontosabb évszámokat...


1884-1934. Gróf Pappenheim Siegfidné Károlyi Erzsébet tulajdona

1910. Vadászkastély épült alpesi stílusban

1934-44. Pázmány Péter Tudomány Egyetem tulajdonába került

1945-46. Budapesti Magyar Szabadságharcosok Szövetsége veszi át

1946-56. Budapesti Konzervgyár üdülője

1956-64. SZOT tulajdona

1962. Decemberében a központi fűtés korszerűsítése miatt leégett

1966. MH Erdészet tulajdona

1969. Decemberétől MN. 5. számú üdülőNéhány szó Buják történetéről...

 

Lakott hely a honfoglalás idejétől. Az ősi vár alapjait a tatárjárás után rakták le, az oklevelek szerint 1303-ban már állt. 1386-ban Mária királynő a Garaiaknak adományozta. Ezt Zsigmond király megerősítette, de 1424-ben nejének, Borbálának adta. 1439-ben a Báthory család lett a földesura, 1528-ban Werbőczy István szerezte meg. A várat 1552-ben Ali budai pasa elfoglalta, de mindössze 28 fős őrség állomásozott itt. 1562-63-ban Szefernek, a hatvani szandzsák helyettes emírjének hűbérbirtoka volt. 1593-ban Báthory István országbíró foglalta vissza a töröktől, majd 1605-ben Bocskay István hadai szálltál meg. 1606-ban visszakerült császári kézre.

A falu a XVII. században a töröknek is adózott, 1633-34-ben a váci nahije községei között említették. A várat 1663-ban a törökök visszafoglalták és felrobbantották. 1745-ben Mária Terézia az Esterházyaknak adományozta. A falunak gótikus temploma volt, ami a török időkben elpusztult, az új 1759-ben épült. A közeli Hényelpuszta önálló település volt, 1391-ben említették először az oklevelek. A hódoltság alatt néptelenedett el. Buják népviseletét a XX. század elején Glatz Oszkár festőművész örökítette meg.

 

 

Aranykocsi a Vár kútjában

 

A háromrészre szakadt Magyarország végvári láncolatához tartozott a Bujákon levő vár is. A nép ajkán sok történet kering az akkori harcokról. Háromszáz év távlatából ezek az események színesedtek, gazdagodtak. Ilyen a Vár gazdaságáról szóló legenda is.

Fennmaradt az a történet, amely szerint a bujáki várban a török idők előtt mesés kincseket a Vár Palotarészén elfalazták. Azonban a Vár kapitánya nem érezte biztonságban az arnytárgyakat ezért azokat a törökök elől a 90 öl mélységű kútba rejtették elfalazva. A kincsek között volt Báthory Erzsébet aranykocsija, amelynek értékén több falut és várost is lehetett volna vásárolni. Az "Aranykocsi" tulajdonképpen egy aranyhintó, amely előtt 6 aranyló van befogva, arany szerszámokba.

A kincsek úgy kerültek Bujákra, hogy Báthory Erzsébet grófnő egyik Bácskában élő udvarlója küldte ajándékképpen. Az ajándékot szállító szekerek Szatmáry nevezetű kapitány vezetése mellett a Felvidéken élő Árva várában lakó grófnőhöz igyekeztek. Mivel ebben az időszakban a Vár is a grófnő birtokához tartozott, a kisérő kapitányt visszarendelték Bácskába, az ajándékokat Bujákon hagyták.

Báthory Erzsébet értesült a kincsekről, többször is tervbe vette, hogy Bujákra jön, azonban a hadihelyzet miatt ezt nem merte megkockáztatni. Ezért a kincsek itt maradtak.

A törökök közeledtével a kincseket a várkapitány tovább szállítani már nem tudta és ezek mai napig is a kút mélyén vannak.

 

 

Vissza a honlapra


Copyright © 1998, Buják - Minden jog fenntartva.