Béres Kata


Szakmai önéletrajz

Béres Katalin vagyok, 1976-ban Vácott születtem. A balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium ének-zene szakán érettségiztem. A szintén balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola zongora szaka mellett a képzômûvészeti szakot is elvégeztem. Az érettségi után Kolozsvári Grandpierre Miklós festômûvész tanítványa lettem. Az ô hatására fordultam a szürrealizmus világa felé, amiben megtaláltam azt a kifejezési módot, ami az én egyéniségemhez leginkább illik.

1996. februárjától rendszeresen voltak kiállításaim (Balassagyarmat, Kemence, Rétság, Pécs). 1997-re is több meghívást kaptam hazai és külföldi galériáktól, mûveim bemutatására.

Kemence, 1996. november 27.

Béres Katalin

Hitvallás

Nem szívesen fogalmazom meg szavakban azt, amit képekben is elmondhatok: költôi hitvallásomat. Vagyok már 20 éve, lettem, mint bárki: szüleim szerelmébôl, Isten akaratából 1976. július 18-án, Vácott. Nôttem, tanulgattam, érettségiztem, aztán Kolozsvári Grandpierre Miklós mûhelyében festôvé lettem. Hogyan? Magam sem tudom igazán, csak azt tudom, érzem, hogy szép a világ, mert szín, forma, fény és fénytelenség örök változása. És ez így van az idô hármas egységében, ahogy egymásba játszik múlt a jelennel, a jövôvel. Izgalmas és örök, de kinek-kinek más és más. Nekem ilyen! Most ilyen! A következô 20 évben hogyan változik majd számomra ez a "világ", az titok, bizonyosság csak egy van: az, hogy a festô festôszemmel, a zenész hangokban, tehát mindenki a maga módján éli meg és "fogalmazza" meg. Miért? Azért, hogy közös legyen, azért, hogy adjon - ha már kaptt egy szeletkét a titokból. Szeletkét - tehetséget..., ami ellene mond a matematikának, mert osztással, a másokkal való megosztással ez nem apad, hanem gyarapszik.
Összegezve: vagyok - látok - festek, hogy lássatok, hogy lehessek, hogy festhessek.

Béres Katalin


Festmények

Vissza a galériába A festmények