Gömör Kata

1956-ban Borsosberényben születtem. Szüleim munkás emberek, egy húgom van. Iskolai tanulmányaimat Borsosberényben, Vácon és Budapesten végeztem. Egyik sem kapcsolódik a mûvészetekhez, igaz gyermekkoromban már foglalkoztatott a festészet. Egy éve festek. Férjem Kovács István - aki nagy megértéssel és segítôkészséggel van festôi munkám iránt - általa ismerkedtem meg Kolozsvári Grandpierre Miklóssal, akit mesteremnek tekintek.
Elsô kiállításom 1996. november 11-én volt Rétságon.
Érzelmeimet, gondolataimat úgy szeretem kifejezni, hogy abban benne legyen a líra szecessziós felfogásban és szürrealista kifejezésmódban. Alap tézisem szerint a lélek pozitív értelemben vett gazdagsága ad örömöt az alkotásban.
Nagyon nehéz és egyben nagyon könnyû elkezdeni belemelegedni és azután szenvedéllyel csinálni a mûvészetet a 4. x környékén. Fájdalmas mert a sok élettapasztalás elveszi a gyermeki ôszinteséget. Felelôsséggel mérettetik meg minden önkinyilatkoztatás. Kínos belegondolni a sikeres munkák után, hogy mennyi év veszett el alkotás nélkül. Mégis jó érzés valami kincsre rátalálni önmagunkban. Jó, hogy olyan szemüveggel is láthatóvá válik a világ körülöttünk, amellyel csak vágyainkban találkoztunk.

Gömör Kata