Menu Mikszáth életrajza Mikszáth-hagyaték Mikszáth mûvek Mikszáth-linkek Honlap Nógrád megye

Írók,

"Mikszáthnak nem is volt több igazi közönsége, csak mi, az írómesterségben céhbelijei.
Jókai egy egész országot állandóan tudott kápráztatni,
de Mikszáth az értôk szemét gyönyörködtette különösen.
Ki merte volna fölvenni vele a versenyt, hogy olyan mondatokat írjon,
olyan ötleteket mondjon olyan képet rögtönözzön, mint ô?
Csak mi, akik minden öltésnek ismerjük technikáját, s akik
izzadunk és kínlódunk a referáda-sablonok nyûgében,
mi tudtuk azt, micsoda bûvész és mûvész Mikszáth Kálmán."

Móricz Zsigmond


1997. II.


Petrôczi Éva Mikszáth-Gyermekgyászdal
Csaplár Vilmos Esete Mikszáth Kálmánnal
Kabdebó Tamás Mikszáth és a posztmodern
Tandori Dezsô "A mi örökös barátunk"
Kiss Dénes Az eszmeképzés irodalmi meséi
Tomkiss Tamás Ismerôs az idegenek között
Dukay Nagy Ádám Két világ regénye
Szeghalmi Elemér Mikszáth évfordulójára
Csongrády Béla Mikszáth a rejtélyek könyvében
Barcs János Az én csodálatos Mikszáthom
Baranyi Ferenc Rímeimbôl - Mikszáth jeles mondataira
Marschalkó Zsolt Az egyik jeles mondat
Csikász István Gélyi János levele
Onagy Zoltán M. K. összemarkoja az igeneket és a nemeket
Tóth Sándor A Karancson - Mikszáth emlékének
Romhányi Gyula Vers
Szepesi Attila Nagy Iván, Benczúr és a Macskák
Simor András Mikszáth elfeledett anekdoták tükrében
Laczkó András Mikszáth és a fiatalok
Nagy Pál Tzara-díj Mikszáthért
Gyenes Erzsébet Szent Péter varázslata
Hegedûs Erzsébet Mikszáth, a nagy palóc
Beke Albert A Mikszáth-kép változásai
Fábián Gyula Mikszáth Kálmán, a hagyományôrzô
Krizsán László Mirôl mesél a "A beszélô köntös"?
Praznovszky Mihály Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva?
Csáky Károly A Mikszáth-hagyományok ápolása Szlovákiában
Z. Urbán Aladár Amirôl a vendégkönyv lapjai mesélnek...
Szabó Péter Egy új Mikszáth portréra

Szerkesztôség:
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Tel.: (32) 410-022
Kiadja: a Balassi Bálint Könyvtár
Nógrád Megye Közgyûlésének folyóirata
Fôszerkesztô: Pál József
Fômunkatárs: Nagy Pál
A szerkesztô bizottság elnöke: Dr. Horváth István

Életrajz - Mikszáth-hagyaték - Mûveibôl - Mikszáth-linkek - Honlap - Nógrád megye