Gyarmati Naplo Online
I.ÉVFOLYAM 10. szám 1997. MÁJUS 15. CSÜTÖRTÖK
Városháza Mozaik Helytörténet Krimi Sport Vegyes

Magyar állampolgár lett a menekült gyermeke
A vonat ülése alá bújtak a határon - A leány neve: Marta

Balassagyarmat - Nem mindennapi esemény történt a Balassagyarmati Határôr Igazgatóság Közösségi Szállásán. "Behelyezés" nélkül nôtt a bent lévôk létszáma. Ugyanis egy algériai hölgy egészséges leány gyermeknek adott életet a városi kórház szülészeti osztályán.
..folytatás a VEGYES oldalon.


Lakossági bejelentés nyomán fogták el a lelketlen anyát

Balassagyarmat - A Nógrád Megyei Rendôr-fôkapitányság május 7-én ôrizetbe vette azt a 24 éves balassagyarmati lányt, aki alaposan gyanúsítható a május 2-án a Hunyadi utcai szeméttároló konténerben talált csecsemô meggyilkolásával.

Mint Dávid Gyula alezredes bûnügyi igazgató a Gyarmati Naplónak elmondta, az ügyben érkezett lakossági bejelentések ellenôrzése során került a képbe B. Timea, akirôl viszonylag gyorsan kiderült, hogy a Hunyadi utcában lakik, s a meghallgatását követô orvosi vizsgálat során arra is fény derült, hogy nemrég szült, a gyerekkel azonban nem tudott elszámolni.
Azt a feltevést is igazolta az orvosi vizsgálat, hogy a szülést követôen a placenta nem távozott a szervezetébôl, ezért gyakorlatilag életveszélyben volt, s letartóztatása után kórházba került.
A bûnügyi igazgató érdeklôdésünkre elmondta, hogy az elôzetes orvosszakértôi vélemény szerint a 3 ezer 500 gramm súlyú fiú élve jött világra, ezt azonban további szövettani vizsgálatoknak is meg kell erôsteni ahhoz, hogy szándékos emberöléssel legyen vádolható az anya. Ebben az esetben egyébként öttôl tíz évig terjedô szabadságvesztéssel bûntethetô. Ha viszont a legkisebb kétely is felmerül az élveszületést illetôn, legfeljebb csak a temetkezési szabályok megsértéséért lehet elmarasztalni, amiért gyerekét a szeméttároló konténerbe dobta.
Az ügyre természetesen késôbbi lapszámainkban még visszatérünk.


Bárddal gyilkolt az asszony

Balassagyarmat (hr) - A tettes meg van ugyan, de valószínûleg sohasem fog kiderülni, hogy tulajdonképpen mi történt a balassagyarmati Áchim András utca 38-as számú házában május 8-ra virradó éjszaka. Amit biztosan tudni, hogy a harmincnégy esztendôs Cs. Ferdinándot reggel holtan találta apósa, akinek huszonhét éves lánya beismerte a gyilkosságot. De a miértekre egyelôre nem sikerült a nyomozóknak sem választ kapni.
... folytatás a KRIMI oldalon.


A rablópáros

Egy alkalommal a tarjáni aluljáróban megláátk Cs. Lajost, aki súlyosan mozgássérült. Elôször pénzt kértek tôle, majd a földre lökték és bántalmazták. Végül elvették tôle 5 ezer 100 forintjét...
... folytatás a KRIMI oldalon.

[Városháza] [Mozaik] [Helytörténet] [Krimi] [Sport] [Vegyes] [Honlap]