Nógrád megye lakosságának egészségi állapota, 
szociális ellátás és egészségügy


Címer A megye egészségi állapotának egyik mutatója az átlagéletkor, ami 1999-ben 70 év volt: 65 év a férfiaknál, 75 a nõknél. Az ezer lakosra jutó halálozás megyei mutatója 15,7 fõ. A férfiak hasonló mutatója 17,4, míg a nõké csak 14. 1999-ben meghalt összesen 3404 személy, az élveszületések száma 1965, a természetes fogyás 1439 fő.

A megyében mintegy 520 aktív orvos dolgozik, 24-en jutnak tízezer lakosra. A dolgozó orvosok 80 százaléka valamilyen speciális szakorvosi képesítéssel is rendelkezik egyben. Jelenleg közel 50 betöltetlen orvosi státusz van Nógrád megyében. 1995-ben az egészségügyben 2825 egészségügyi szakdolgozó szolgált, közülük 105 háziorvos, 26 házi gyermekorvos, míg 35 fõ üzemorvos volt.

A megye három kórházában - Salgótarjánban, Balassagyarmaton és Pásztón -, valamint az egy tüdõszanatóriumban - Nógrádgárdony - 1823 kórházi ágy mûködött 1995 elejéig. Az azóta megkezdett ágyszám csökkentés még nem fejezõdött be, de mindenképpen lényeges veszteségekkel lehet számolni. Ugyanebben az idõben az anya- és gyermekvédelemben 108 védõnõ dolgozott, a megyei csecsemõotthonban 33 gyermeket 23 gondozónõ látott el. Az önkormányzati bölcsõdékben 361 beíratott gyermeket 78 gondozónõ gondozott.

A szociális gondoskodás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 15 intézményében 1462 rászorulót 320 ápoló és gondozó látott el. A tartós gondozást végzõ intézmények közül az idõsek otthonaiban 519 embert látnak el, a felnõtt korú fogyatékosak otthonában 504 férõhelyen, a pszichiátriai betegek otthonában 178 férõhelyen, míg a gyermekkorú fogyatékosok otthonában 100 férõhelyen kezelik a rászorulókat.

Az alap- és nappali ellátás keretében 1995-ben mintegy 5 ezer rászoruló részesült étkeztetésben, házi segítségnyújtásban. Az idõsek klubját 1037-en vették igénybe.

A nyugdíjasok helyzete a megyében a szociális gondoskodás sajátos problémája. Az országos átlagnál is kedvezõtlenebb a megye elöregedési folyamata. 1996 januárjában 62 ezer 471-en részesültek nyugdíjban, ebbõl 35 ezer 130 fõ - 56 százalék - öregségi nyugdíjas, míg 20 ezer 420 fõ - 44 százalék - rokkantsági nyugdíjas.

A táppénzesek aránya a megyében 1995-ben 7,4 százalék volt, családi pótlékban ugyanezen idõszak alatt 25 ezer 689 család részesült.

Vissza...