Helyi lehetôségek a régió fejlesztésében


Címer A megye gazdasági stabilitásának megteremtése érdekében célszerû lenne növelni az ipari termelés ütemét, fel kell gyorsítani a privatizációt, élénkíteni szükséges a beruházásokat részben az extenzív fejlesztések, részben a technológiai korszerûsítést jelentõ fejlesztések formájában. Fokozni kell a külföldi támogatások és a külföldi tõke bevonását. A fejlesztési irányok kialakítása érdekében a már mûködõ rétsági mellett Salgótarjánban és Bátonyterenyén ipari parkokat, vállalkozói övezeteket hoznak létre, de megtörténik egyes ipari üzemek revitalizációja, vállalkozói inkubátorházak létesítése, a szakképzés, továbbképzés átalakítása is.

Erõsítésre vár az élelmiszergazdaság pozíciója, az idegenforgalom teljesítõképessége. A mûszaki infrastruktúra területén mind mennyiségileg, mind minõségileg nagy arányú fejlesztés szükséges. Javítani kell a megye népességének egészségi állapotán, kedvezõbbé kell tenni a hátrányos helyzetbe került népcsoportok, etnikai kisebbségek helyzetét.

Mint kiemelt fejlesztési cél, 1994-tõl kezdõdõen jelentõs infrastruktúrális fejlesztések indultak meg (gázhálózat, vízhálózat, úthálózat, telefon, stb.), amelyek kedvezõen hatnak a különbözõ ágazatok termelési volumenére. A helyi és regionális fejlesztési célok között szintén kiemelt szerepe van az információtechnológia kialakításának és folyamatos fejlesztésének az önkormányzatok vonatkozásában is. Sikeresen alkalmazva az információtechnológia a területfejlesztés, a gazdasági fejlõdés, a jobb életszínvonal forrása lehet. Segítségével javulnak a szolgáltatások mind a közösségi, mind magánszektorban, s kiemelkedõ szerepet fog betölteni az oktatásban is.

A közeljövõben a fejlesztési stratégiának az információtechnológia széleskörû használatán kell alapulnia, melynek keretében aktív kapcsolat alakulhat ki az állami, közösségi és magánszektor között.

Vissza...