Népviselet

A palócság kulturális ismertetôjegyei között elôkelô helyen szokás említeni a népviseletet, amely azonban már csak rendkívüli esetben kerül elô a ládafiából, illetve a hagyományôrzô csoportok pompáznak bennük a különbözô szereplések alkalmával.

Bujáki fôkötô Bujáki népviselet Bujáki népviselet

A Palócföldön belül számos viseleti csoport (pl. bujáki, hollókôi, kazári, ôrhalmi, rimóci) alakult ki a nôk hajviselete, fôkötôik színe, díszítése, szoknyájuk száma, hossza, az ingvállak hímzése, a kötény formája, a pruszlik (ujjas kabátféle), a mell és fejkendô anyaga megkötésének módja, a férfiak kalapja, ingük hímzése, a rojtos aljú gatya hossza, szélessége stb. alapján. Az öltözet falvanként és csoportonként kifejezte viselôjének korát, vagyoni állapotát, de az alkalomra is utalhatott. Jellegzetes volt az új menyecskék fôkötôje. A szôtteshímek leginkább kötényeket, tarisznyákat és törülközôket díszítették. A feketével, illetve a fehérrel varrott lyukhímzést a kék-piros, majd a több színû követte.

A pásztortársadalom faragó, vésô tudományát kampósbotok, ostornyelek, ivóbögrék, sótartók stb. ôrzik.

Almenü