Nógrád megye településszerkezete, demográfiai mutatók


Címer Az utóbbi két évtizedben az egyébként sem nagy létszámú megye lélekszáma folyamatosan csökkent. A tendencia szerint a megyébõl a legaktívabb korosztály, a 30 - 39 év közöttiek vándorolnak el. A lakosság elöregedése folytatódik, csökken az élveszületések és a házasságkötések száma. Országos összehasonlításban Nógrád megye a népmozgalmi és a lakóhely szerinti statisztikákban a legkedvezõtlenebbek között szerepel.

A lakónépesség 1999 év végén 216.538 fő volt, a népsûrûség pedig négyzetkilométerenként 85 fõ. A megye lakossága 128 közigazgatásilag önálló településen él. A megyeszékhely - Salgótarján - mellett Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó, Bátonyterenye és Rétság rendelkezik városi ranggal. A hat város hat statisztikai kistérségre bontja a megyét. A kistérségek, s az egyes térségben található települések a következõk:


Balassagyarmati kistérség
  • Balassagyarmat
  • Becske
  • Bercel
  • Cserháthaláp
  • Cserhátsurány
  • Csesztve
  • Csitár
  • Debercsény
  • Dejtár
  • Drégelypalánk
  • Érsekvadkert
  • Galgaguta
  • Herencsény
  • Hont
  • Hugyag
  • Iliny
  • Ipolyvece
  • Magyarnándor
  • Mohora
  • Nagyoroszi
  • Nógrádkövesd
  • Nógrádmarcal
  • Nógrádsáp
  • Ôrhalom
  • Patak
  • Patvarc
  • Szanda
  • Szátok
  • Szente
  • Szécsénke
  • Szügy
  • Terény

Bátonyterenyei kistérség
  • Bátonyterenye
  • Dorogháza
  • Kisbárkány
  • Lucfalva
  • Márkháza
  • Mátramindszent
  • Mátranovák
  • Mátraterenye
  • Mátraverebély
  • Nagybárkány
  • Nagykereszttúr
  • Nemti
  • Sámsonháza
  • Szuha

Pásztói kistérség
  • Alsótold
  • Bér
  • Bokor
  • Buják
  • Cserhátszentiván
  • Csécse
  • Ecseg (külsô link)
  • Egyházasdengeleg
  • Erdôkürt
  • Erdôtarcsa
  • Felsôtold
  • Garáb
  • Héhalom
  • Jobbágyi
  • Kálló
  • Kisbágyon
  • Kozárd
  • Kutasó
  • Mátraszôlôs
  • Palotás
  • Pásztó
  • Szarvasgede
  • Szirák
  • Szurdokpüspöki
  • Tar
  • Vanyarc

Rétsági kistérség
  • Alsópetény
  • Bánk
  • Berkenye
  • Borsosberény
  • Diósjenô
  • Felsôpetény
  • Horpács
  • Keszeg
  • Kétbodony
  • Kisecset
  • Legénd
  • Nézsa
  • Nógrád
  • Nôtincs
  • Ôsagárd
  • Pusztaberki
  • Rétság
  • Romhány
  • Szendehely
  • Tereske
  • Tolmács

Salgótarjáni kistérség
  • Bárna
  • Cered
  • Egyházasdengeleg
  • Etes
  • Ipolytarnóc
  • Karancsalja
  • Karancsberény
  • Karancskeszi
  • Karancslapujtô (külső link)
  • Karancsság
  • Kazár
  • Kishartyán
  • Litke
  • Mátraszele
  • Mihálygerge
  • Salgótarján
  • Ságújfalu
  • Sóshartyán
  • Szalmatercs
  • Szilaspogony
  • Vizslás
  • Zabar

Szécsényi kistérség
  • Endrefalva
  • Hollókô
  • Ludányhalászi
  • Magyargéc
  • Nagylóc
  • Nógrádmegyer
  • Nógrádsipek
  • Nógrádszakál
  • Piliny
  • Rimóc
  • Szécsény
  • Szécsényfelfalu
  • Varsány

A megye településhálózata aprófalvas jellegû, a 128 községben jelentõs számban ezer lakos alattiak a települések. A hat városban élõ népesség együttesen 98 ezer fõ, ebbõl a megyeszékhelyen 47 ezren élnek. A megyén belül jellemzõ a városokból a községekbe történõ mozgás, 1990 és 1995 között a városok népessége 5,5 százalékkal csökkent, miközben a községekben 2,1 százalékos növekedés volt tapasztalható. Ugyanebben az idõszakban 3,5 százalékkal fogyott a megye lakossága.

A Nógrádban élõk többségének anyanyelve magyar, de nem elhanyagolható a szlovák és német nemzetiségûek száma sem. Számottevõ etnikai kisebbséget alkot a cigányság, az ország megyéi közül Nógrádban az egyik legmagasabb a romák aránya. A munkanélküliségre vonatkozó adatok szerint Nógrád országos szinten a legrosszabbak közé tartozik. 1999 végén 13.324 regisztrált munkanélküli volt a megyében, a munkanélküliségi ráta 15,6 százalékos. A megyék rangsorában ez a negyedik legrosszabb mutató.

A nemek aránya a lakosságban viszonylag állandó, 1999-ben 48,3 százalék volt a férfi, s 51,7 százalék a nõ. A megye átlagéletkora 68 év, ebbõl a férfiak általában 64, a nõk pedig 73 éves korukig élnek. A népesség természetes fogyása rendkívül felgyorsult a legutóbbi néhány évben, ennek ellenére a nógrádi lakónépesség számának csökkenése elsõsorban a gazdasági - szociális okú elvándorlással magyarázható.

Vissza...