HIRDETMÉNY

Nógrád Megye Önkormányzata
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
meghirdeti hasznosításra

Balatonföldvár, Gárdonyi út 5-7. szám alatti
üdülőjét

Az üdülő a Balatonföldvár 205 és 206 hrsz-ú, összesen 6765 m2-es ingatlanokon található, amely a természetben kerítéssel körülhatárolt, parkosított, rendezett egységet képez.
Balatonföldváron a főközlekedési-, vasút és közút között, a parttól mintegy 200 m-es távolságra található. Az üdülő 1106 m2 hasznos alapterületű, 3 szintes, monolit vb. keretvázas, lapostetős épület. 20 szoba, 2 apartman, recepció, társalgó, melegítő konyha és szükséges szervíz helyiségek funkcionális elrendezése révén szállodaként üzemeltethető.
Az üdülő berendezésekkel, eszközökkel felszerelt.

Ajánlat tehető bérleti jogviszony keretén belül történő üzemeltetésre, és az ingatlan (ingatlanok) megvásárlására.

Egy ajánlattevő alternatív ajánlatot is tehet, kiíró az elbírálás során választ és dönt a bérlet vagy értékesítés tekintetében.

A bérleti jogviszony létesítésének kiírási feltételei:

 • A bérleti jogviszony határozott időre szól, időtartama 4 év.
 • A jogviszony kezdete 1998. december 1.
 • A bérlet tárgya az üdülő berendezésekkel és eszközökkel, azzal a feltétellel, hogy bérlő az önkormányzat részére 1 db apartman, 2 db 2 ágyas és 2 db 3 ágyas szoba teljes idényre szóló igénybevételét üdülési szolgáltatás címén biztosítja, a bérlő által alkalmazott térítési díjtól 20%-kal alacsonyabb áron.
 • A bérleti díj mértéke mint kiírási limitár: 2.000.000 Ft+ÁFA + az üdülési szolgáltatás díja + ÁFA (tehát a szolgáltatás ellenértéke megjelenik a bérleti díjban), de ez az összeg a bérlő által kibocsátott számla alapján beszámítással kerül pénzügyileg rendezésre.
 • A bérleti díj fizetése előre történik. Az éves díj esedékes előző év december 1-én, illetve a szerződés aláírásával egyidejűleg.
 • Követő évek bérleti díja tekintetében a díjmegállapítás 1,1-szeres szorzó alkalmazásával történik.
 • A szerződés felmondása mindkét fél részéről írásban, az esedékessé váló díjfizetés előtt, legkésőbb 30 nappal lehetséges.
 • Felmondás esetén bérbeadónak a már megfizetett díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége nincs.
 • Bérlő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
 • Bérbeadó biztosítja a bérlő elővásárlási jogát.

Az értékesítés kiírási feltételei:

 • Ajánlati kötöttség határnapja, illetve a szerződés létrehozásának határideje 1998. december 1.
 • Az adásvétel tárgya az ingatlan tartozékaival.
 • A vételár mértéke mint kiírási limitár 48.000.000 Ft+ÁFA.
 • A vételár 1 éven belül, részletekeben is megfizethető.
 • Vevő ajánlatának elfogadása esetén eladó erről szóló értesítésének kézhezvételét követően az ajánlati ár 15%-át, 15 napon belül foglalóként köteles megfizetni.
 • Vevő a vételár további legalább 15%-os összegét a szerződéskötéssel egyidőben köteles megfizetni.
 • Vevő a vételár törlesztő-részleteinek mértéke és esedékessége tekintetében ajánlati kötöttséget vállal.
 • Vevő késedelmes fizetése esetén eladó jogosult a jegybanki alapkamat kétszerese mértékű késedelmi kamat felszámítására.
 • Eladó fenntartja az elállás jogát, vevő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetére. Különös tekintettel a foglaló rendeltetésére, eladó ezen jogát fizetési felszólítás és új fizetési határidő kitűzését követően gyakorolhatja.
 • Eladó fenntartja a tuljadonjogát a vételár teljes összegének kiegyenlítéséig.

Általános kiírási feltételek:

 • Ajánlati határidő: 1998. VIII. 19.
 • Eredményhirdetés: legkésőbb 1998. XI. hóban, kiértesítéssel.
 • Kiíró fenntartja a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok közül nem választ, egyet sem fogad el.
 • Ajánlattevőnek üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről kiírót érdemben, ellenőrizhető módon tájékoztatni kell.

Elbírálás szempontjai:

 • Ajánlott vételár, bérleti díj.
 • Ajánlattevő vagyona, fedezetei.
 • Ajánlattevő üzemeltetési referenciái.

Az üdülő egyeztetett időpontban megtekinthető, további információ Bablena László munkatársunktól, címünkon, illetve a (32) 420-531, vagy 410-022 telefonon kérhető.