A Virágos Magyarországért
versenyfelhívás


Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Földmûvelésügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, az Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Magyar Turizmus Rt., Nagyváthy János Gazdaképzõ Egyesület és a Magyar Önkormányzeti Fõkertész Szövetség, a Balaton Alapítvány, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége, valamint a Város és Faluvédõk Szövetsége meghirdeti a Virágos Magyarországért virágosítási, parkosítási és környezetszépítési versenyt. 

A verseny fõvédnöke: Kunczené Fellegi Katalin 

A verseny célja a kulturált, környezetbarát, vendégváró országkép kialakításának elõsegítése, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése, fejlesztése és kiteljesítése. 

A verseny szempontjai a nemzetközi elõírásokhoz alkalmazkodva a következõk:

 • a versenyre a települési önkormányzatok jelentkezhetnek a polgármester aláírásával ellátott levélben
 • a verseny kategóriái
1. kategória 1 000 lakosú településig
2. kategória 1 000-5 000 lakosú településig
3. kategória 5 000-10 000 lakosú településig
4. kategória 10 000-50 000 lakosú településig
5. kategória 50 00-200 000 lakosú településig
6. kategória 200 000 lakos feletti település

A verseny elbírálásának szempontjai: 

 • közterületek parkosítása, tartós díszítése, régi parkok, vízparti területek, fasorok gondozása, növényzet fenntartása
 • magán- és utcakertek kialakítása a lakosság részvételével
 • intézmények virágosítása, növényi díszítése
 • a település megjelenése turisztikai szempontból, településképet meghatározó építészeti és természeti értékek és környezetük rendezettsége, harmóniája
 • a település tisztasága
 • a virágosítás, parkosítás, környezetszépítés minõsége és esztétikai hatása
 • új környezetszépítõ létesítmények
 • az 1848-49-es szabadságharc és 1000 éves államiságunk emlékhelyei

A pályázat beküldési határideje: 1998. május 31. - megjelölve a kategóriát, amelyben a település indul. 

Cím: Magyar Turizmus Rt., 1024 Budapest, Margit krt. 85. Virágos Magyarországért verseny szervezõbizottsága 

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekbõl álló zsûri végzi 1998. augusztus 31-ig. 

A verseny fõdíja az 1999. évi nemzetközi virágosítási versenyben való részvétel két település részére, egyik a falu, másik a város kategóriájában a szervezõbizottság szakmai támogatásával. 

A verseny meghirdetõi díjazzák még: 

 • a legszínvonalasabb közterületekkel rendelkezõ falut, várost
 • a lakosság legszélesebb korû részvételével virágosított falut, várost
 • a legigényesebben díszített, virágosított intézményeket bemutató falut, várost
 • a turisztikai szempontból legvonzóbb környezeti kultúrát bemutató falut, várost
 • a köztisztaságra különös gondot fordító falut, várost
 • az 1848-as szabadságharcban résztvevõ emlékhelyeket
A díjak 50-100 ezer forint értékû tárgyak, eszközök, gépek, vetõmag kollekciók stb. 

A verseny a társadalmi nyilvánosság elõtt, a sajtó, az önkormányzatok és a civil szervezetek aktív közremûködésével kerül lebonyolításra. 

A versenyben résztvevõ települések számára lehetõség nyílik az Interneten való szöveges és képes bemutatásra. Ezért kérjük a pályázókat, hogy a jelentkezésükhöz csatolják a település rövid (legfeljebb fél oldal) szöveges bemutatását. A képes bemutatáshoz 3 fénykép szükséges, amit július 31-ig kell megküldeni. A fényképek a bírálati szempontoknál jelzett területekrõl készüljenek, melyek közül 1 db turisztikai létnivalókat magába foglaló kép legyen. 

Az 1998. évi bírálati szempontoknak megfelelõ településképrõl legfeljebb 5 db dia is beküldhetõ július 31-ig. A dia alapján a szervezõk bemutatják - a versenyt támogatók nyilvános közzététele mellett - a versenyben elért eredményeket.