Nógrád Megyei Közmûvelôdési és Turisztikai Intézet

NMKTI logo


Az intézet jelenlegi munkatársai:

Megbízott igazgató: B. Szolnoki Ildikó
Szakelôadók: dr. Ablonczy Lászlóné
dr. Egyedné Baránek Ruzsenka
Nagy Réka
Titkárságvezetô: Csiba Imréné
Gépkocsivezetô: Szabó András

A Nógrád Megyei Közmûvelôdési és Turisztikai Intézet a Nógrád Megyei Közgyûlés intézményeként hasonló neveken 1989 óta mûködik önállóan.

Alapító okiratának megfelelôen közmûvelôdési, szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységeket végez a Nógrád megyei önkormányzatok és mûvelôdési otthon jellegû intézmények számára. Képzéseket, konferenciákat szervez, közmûvelôdési kísérleteket folytat, helyi közösségfejlesztési programokat kezdeményez, szakmai információs lapot jelentet meg, együttmûködik a megyében élô kisebbségek, nemzetiségek szervezeteivel. Elôkészíti és szervezi a megyei önkormányzat nemzetközi programjait és megyei nagyságrendû rendezvényeit. Együttmûködik a megyei civil szervezetekkel, valamint - 1997. június 1-tôl - idegenforgalmi szervezô, koordinációs tevékenységet lát el.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint az intézet munkájában kiemelt helyen szerepel a nemzetiségek, kisebbségek szervezeteivel, valamint a megyei civil szervezetekkel történô együttmûködés, a társadalomfejlesztési programok, a megyei amatôr képzômûvészek támogatása, a megyei nagyrendezvények (Nógrádi Folklór Fesztivál, Gyermek Néptáncantológia, stb.) szervezése, illetve mind nagyobb teret nyer a turisztikai, idegenforgalmi vonatkozású szolgáltató tevékenység.
E feladatokat költségvetési- és pályázati támogatásokból látja el az intézet.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: (32) 311-760, (32) 410-022
Fax.: (32) 314-367
E-mail: nmkti@is.hu