Heti Nógrád
Közéleti hetilap

A MEGYE LAPJA

Megjelenik minden pénteken 32 oldalon + 24 oldalas TV-melléklettel
Keresse az újságárusoknál és a hírlapkézbesítôknél!

I. évfolyam 1. szám - 1998. január 16.


Az elsô szám tartalmából:
  • Disznóságok a Karancshúsnál - nem kezdôk mozgatják a figurákat
    Kísért a múlt a Tarján Karancshús Kft. telephelyén. Salgótarján peremén ma síri csend honol az egykor virágzó húskombinátban. A rendszerváltás azaz a tulajdonosváltás áldozatává vált a cég. A vágóhíd ugyanis a szocializmus alkonyán is vágóhíd volt, még akkor is, amikor a kapitalizmust kezdte építeni a magyar társadalom.

  • Rendôrök a pácban - fegyelmi vizsgálat tarjáni fôzsaruk ellen
    Fegyelmi eljárás indult a Salgótarjáni Városi Rendôrkapitányság közlekedési osztály vezetôje, Sándor Béla és helyettese, Bednár Ákos ellen. A hírt megyénk rendôrkapitánya is megerôsítette.

  • Akcióba lépett a biztonsági ôr - Parabellumát rendôrökre fogta
    Aligha gondolta a Gyarmatra tartó két körzeti megbízott, hogy felettébb izgalmas estéjük lesz. Márpedig így lett. A város központjában pisztolyt fogott rájuk egy lerészegedett biztonsági ôr.

  • Volt egyszer egy Tocsik-ügy - Boldvai László újra ringbe száll
    "Úgy gondolom, hogy az embert nem a létezô, vagy nem létezô hírneve minôsíti elsôsorban, hanem elvei és az a munka, amit elvégez. Éppen ezért szeretnék méltó lenni az Ön bizalmára és képviseletére is." Boldvai László országgyûlési képviselôjelöltként 1993 karácsonya elôtt vetette papírra gondolatait. Akkor még nem tud(hat)ta, hogy a Magyar Szocialista Párt elsöprô siker után kerül hatalomra 1994-ben. Boldvai László is megszerezte a mandátumot Nógrád megye 1. számú választókerületében, Salgótarján és környéke országgyûlési képviselôje lett. Késôbb az MSZP pénztárnokának is megválasztották. Sokan irigyelték, mások kegyeit keresték, de akadtak olyanok is, akik igyekeztek "alátenni", mondván: aki a politikusi pályát választotta, az patrónusairól sem feledkezhet meg, mert akkor bukni fog.
Fôszerkesztô: Ádám Tamás Szerkesztô: Szilágyi Norbert Fômunkatárs: Bobál Gyula Munkatársak: Gáspár István Gábor, Onagy Zoltán, Surányi János, Zentai József, Fotó: Mikuska István Tördelôszerkesztô: Kopisz Attila Lapmenedzser: Huszár Péter Irodavezetô: Rákosi Bertalan Szerkesztôségi titkár: Buzás Istvánné

Kiadó: Hír-Ász Kft Nyomtatás: Cserhát Print Kft Nyomdaüzeme, Balassagyarmat, Rákóczi út 18. Felelôs vezetô: Hajdú József Terjeszti: Buvihír Rt, Magyar Posta

Megrendelhetô a postahivatalokban és a hírlapkézbesítôknél

  Elôfizetési díj:
  • egy hónapra: 310 Ft,
  • negyedévre: 900 Ft
  • félévre 1800 Ft
  • egy évre 3480 Ft
ISSN: 1418-1134

Szerkesztôség: Balassagyarmat, Bajcsy út 10.
Telefon/fax: (35) 315-120
E-mail: nograd@nograd.net

| Média | - | Nógrád megye |