Nógrád megyei intézmények, önkormányzatok, egyéb szervek, szervezetek


 • Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

  A Megyei Pénztár 1998 évben több tekintetben megújult. Ekkor költözött új székházba a hivatal, ami minőségileg is magasabb színvonalú lehetőséget teremtett az egészségbiztosítási feladatok ellátására. Az egészségbiztosítás teljes jogszabályi környezete 1998. január 01-től alapjaiban is megváltozott. A régi, többször módosított a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényt alapvetően négy, de a gyakorlatban lényegesen több különböző szintű jogszabály váltotta fel...

 • Nógrád Megye Közgyûlése

  "Nógrád megye - vagy ahogy az itteniek nagy szülöttünk, Mikszáth Kálmán nyomán jogos öntudattal nevezik, Palócország - mind területe, mind pedig lakónépessége alapján a legkisebbek közé soroltatik hazánkban. Településszerkezetét az aprófalvak túlsúlya jellemzi, a települések közel 60%-a 1000 fô alatti lélekszámú és mindössze 6 rendelkezik városi státusszal, itt él a megye lakosságának 45 százaléka..."

 • Nógrád Megyei Közmûvelôdési és Turisztikai Intézet

  A Nógrád Megyei Közmûvelôdési és Turisztikai Intézet a Nógrád Megyei Közgyûlés intézményeként hasonló neveken 1989 óta mûködik önállóan...

 • Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

  "Immáron történelmi tapasztalat, hogy a gazdasági fejlõdés, fellendülés elképzelhetetlen jól mûködõ vállalkozások, sikeres vállalkozók nélkül. E réteg azonban csak megfelelõ segítséggel tudja betölteni gazdaságélénkítõ, társadalomformáló szerepét. Különösen fontos a vállalkozók támogatása egy olyan, több szempontból is hátrányos helyzetû megyében, mint Nógrád..."

 • Nógrád Megyei Múzeumigazgatóság

 • Oktatási intézmények

 • Rózsavölgyi Márk Zeneiskola

 • Alapítványok a megyében

 • Mûvelôdési Központok

 • Önkormányzatok


  • Salgótarján Megyei Jogú Város

   Salgótarján Nógrád megye legnagyobb városa és egyben megyeszékhelye is. Lakóinak száma mintegy ötvenezer. A Tarján patak és a Salgó patak partján északi irányban szûkülô völgyében helyezkedik el, a Karancs - Medves hegység és a Cserhát észak-keleti nyúlványai között, kétszázötven méter tengerszintfeletti magasságban....

  • Balassagyarmat Város

   Balassagyarmat a középkor óta az Ipoly mente kulturális központja. Az egykori sokféle vallás, sokféle kultúra termékenyítôleg hatott a szellemi életre. A város évszázadok óta több egyházi és világi iskolával rendelkezett, melyek közül a Balassi Bálint Gimnázium a polgári iskola és az izraelita jesiva már az I. világháború elôtt messze földön híres volt...

  • Pásztó Város

   Pásztó évszázadokon keresztül mező- és kereskedővárosként ismert. Egyidőben járási székhelyként jegyezték. Jelenleg a térség kulturális és gazdasági központja. Vonzáskörzetéhez 24 település, mintegy 30 ezer lakosa tartozik. A város lakóinak száma - Hasznos és Mátrakeresztes részekkel együtt - több mint tízezer. Pásztó szinte az ősidőktől kezdve lakott hely, már a népvándorláskor ismert település...

  • Diósjenô

   A település lélekszáma: 1028 fô Diósjenô a börzsönyi hegyek, a Cseh-vár (522 m), a Závornyereg (490 m), a Kô-szirt (590 m), a Kámor (661 m) és a Bugyihó (683 m) lábánál, a Jenôi-patak és a Lókos-patak partján fekszik, a fôvárostól 60, Váctól 25 km-re...

 • Egyházi intézmények


  • Római Katolikus Szentháromság Templom

   ...A mai mûemlék barokk templomot Balassa Pál kegyúr építtette 1740-46 között. A templom hossza 27 méter, szélessége 12 méter, belsô magassága 14 méter. 1759-ben Révay Antal püspök szentelte fel. A templom belsejében öt oltár van...


Valid HTML 4.0! This document validates as
HTML 4.0!