Bárna patak forrásterülete

A 25 hektáros védett terület három település határát érinti és közvetlenül határos a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzettel. Legkönnyebben Bárnából vagy Szilváskôpusztáról érhetjük el. Bárnából a patak medrét követve juthatunk el a mélyen bevágódott völgyfôbe, ahol több forrás együttesen táplálja a patakot. Az erdôk övezte forrásterület ma felbecsülhetetlen értékkel bír. Sajnos kevés már a tiszta vizû patak. Itt a patak felsô folyása még ilyen. A mindig hûs patakmeder vonzza a szomjazó élôlényeket és táplálja az árnytûrô növényfajokat. A távolabbi területen letermelt erdôk helyén megjelenô fiatal erdôk jelentik a biztosítékot arra, hogy az elkövetkezô 80-100 évben méltó zöldterület övezi majd a forrásvidéket.

Védett területek
Nógrád megye honlapja