Erzsike park és fasor / Csecse

Csécse a legkönnyebben a 21-es fôútról a 2127-es számú bekötôúton érhetô el. Hatvan irányából érkezve a Pásztó-Hollókô elágazás elôtt körülbelül egy kilométerrel balra kell letérni Csécse felé. Salgótarján felôl érkezve a hollókôi elágazás után jobbra kell letérni. A községben az iskolát kell keresni.
Ma iskola mûködik abban az épületben, melyet Fráter Pál földbirtokos az 1770-es években építtetett. Ebben a házban nevelkedett nagybátyja családjában a tragikus sorsú Fráter Erzsébet. Az ô emlékét ôrzi az "Erzsike-park" és az "Erzsike-fasor" elnevezés is.
A mindig vidám, derûre és fényre vágyó Fráter Erzsébet, innen kocsizott Balassagyarmatra, hogy a megyebálon a kikapcsolódott és földre hullott karperec - amelyet a fiatal táblabíró Madách emelt fel és adott vissza - megpecsételje mindkettôjük sorsát.
Az épület körül idôs fák tanúi lehettek a kibontakozó szerelemnek és az 1845-ben megtartott esküvônek. Az Ecsegen 1854-ben megtartott válásegyezséget követôen a költô így vélekedett: "Csak az a vég! - csak azt tudnám elfeledni!" Fráter Erzsi és Madách Imre tragikus végû története a balassagyarmati megyebálon kezdôdött és a losonci megyebállal fejezôdött be.
Az egykori kúriát többször átépítették, az eredeti épületbôl csak kevés látszik. A park sem teljesen a régi, de van mit helyrehozni, felújítani és parkként kezelni. Az Erzsike-fasor megszûnt, kivágták, a helyén utcát építettek, ezt Erzsike utcának nevezik.

Védett területek
Nógrád megye honlapja