Galibapusztai facsoport

Galibapusztai facsoport

Balassagyarmatról a Nyírjes felé vezetô úton juthatunk el Galibapusztára, ha a Nyírjesi bejárónál tovább megyünk egy bekerített gyümölcsösig. Azt követôen jobbra, az úttól kicsit beljebb néhány ház látható. Ez Galibapuszta. Helyén a középkorban még Helembafalva nevû település állt. A XIX. században a Maithényi családé, majd Madách Imre tulajdonába került. A költô alakította ki a pusztát és egy kis "úrilakot".
A puszta délkeleti szélén álló úrilak körül rendezett kert és szép park volt. A parkban lévô fák nagy része vagy kipusztult vagy a fejsze "vitte el". A ma meglévô 14 fafajból és 30 különbözô méretû egyedbôl álló facsoport az egykori gondozott parknak csak szerény emléke.

Védett területek
Nógrád megye honlapja