Szanatóriumpark

Balassagyarmatról Patvarcon keresztül a 22-es útról Ôrhalom keleti kijáratánál Csitár felé letérve érhetjük el Nógrádgárdonyt. Eredetileg Csitárral együtt a Kacsics nemzetség ôsi birtoka volt. A kastélyt az utolsó tulajdonos, gróf Mailáth István Géza a volt Torkos-féle ház helyén építtette 1894-ben. A gróf sokat utazott a világban és sok mindent látott, sok mindent gyûjtött.
Fogékony volt a jóra, a szépre. Igényesen épített kastélya mellett az akkor viszonyok között korszerûen létesítette a gazdasági épületeket is. Hasonló igényességgel alakította ki a kastély körüli parkot, hozzáértéssel válogatta a telepítendô fafajokat. Utazásairól nemcsak mûtárgyakat hozott, hanem növényeket, facsemetéket és cserjéket is.
A világban tapasztaltakat igyekezett itthon megvalósítani. A park kialakításakor a fák telepítésének térbeli rendjét, a park sétaútrendszerét terv szerint végeztette. A növényállomány jelenleg is fajgazdag, bár az utóbbi évtizedekben tervszerûtlenül, oda nem illô fafajokat telepítettek. A parképítésben járatlan, jószándékú beavatkozások inkább ártottak a parknak. A park meglévô fái:

  • kaukázusi szárnyasdió
  • keleti luc (erôs oldalárnyékban az alsó ágai elszáradtak, kár volt a közelébe fákat telepíteni)
  • török mogyoró
  • juhar
  • tölgy
  • feketefenyô
  • japán és fehér akác

Az újonnan telepített fafajok közül fontosabbak a berkenyék, a bejáratnál a liliomfák és a tulipánfa. Végeredményben minden növény, ami a parkban van, segíti a szanatóriumban ápolt betegek gyógyulását, pihenését. A fák között fészkelô madarak megfigyelése élményt nyújt a betegeknek, akik különösen nagy szeretettel figyelik a fiókák felnevelését, elsô repülési kísérleteit.
A park területén egészségügyi intézmény mûködik, ezért csak korlátozottan, elôzetes engéllyel látogatható.

Védett területek
Nógrád megye honlapja