Paskom legelô

Az Ipoly-völgy hajdani mocsaras öntésterületeinek a hírmondói ezek a védett területek. Dejtár község határában a Paskom legelô nyújtja a látnivalót. A Nagy-tó elôtti homokdombon már kora tavasszal bontogatja szirmait a feketéllô kökörcsin. Még alig ébred a természet a száraz fûvel borított legelôn, amikor már messzirôl feltûnnek a kökörcsin ezüstösen csillogó, bolyhos csokrai.
Különösen szép a látvány a virágzás vége felé, amikor megjelennek hosszú szárukon a termést hozó bóbiták is. Együtt látni a megkésett - tôben ülô - virágokat és a selymesen borzas terméseket.
Késôbb a szôrbóbitás magvak a széllel messzire repülnek. A homokháton északnyugati irányban haladva jutunk el Patak község határában lévô Kifli-tóhoz.

Védett területek
Nógrád megye honlapja