Hont / Honti szakadék

Hont község a 2-es számú fôközlekedési út mellett Nógrád megye legnyugatibb települése.
A híres pleisztocénkori ôslénytani leleteket rejtô szakadék vagy szakadás - ahogyan a helybeliek nevezik - a községtôl délnyugatra az út bal oldalán a Hont Motellel szemben található.
A fôútról keskeny gyalogúton jutunk a meredek falú szurdokvölgybe, ahol a vízmosás monumentalitásán és a rejtélyes völgyformán kívül mást ne keressünk, mert a leletek védettek.
A védett földtani szelvények mikrofaunája jelenti a tudományos értéket. A parányi egysejtûek mészvázait rejtô rétegek nehezen érhetôek el és megközelítésük balesetveszélyes.

Védett területek
Nógrád megye honlapja