Kazár / Földtani szelvény

A népviseletérôl híres Kazár község határában szokatlan látványban lehet részünk. A település keleti szélén, a cigánysornál földút vezet Mátraszele irányába. Ezen a földúton juthatunk el a védett értékhez, mely a két település közötti hegygerinc déli oldalán egy növényzet nélküli, riolittufával borított, holdbéli tájra emlékeztetô, "ránccal tarkított", mélyen barázdált felszín.
A miocén vulkánosság során, mintegy 20 millió éve került a felszínre. Feltehetôen a Mátra vulkáni kitöréseinek az anyaga. Vegyes összetételû, különbözô szemszerkezetû, a portól a nagyobb rögökig minden méret elôfordul.
A területet lehetôleg a délnyugati oldalról szemléljük és fényképezzük. Ne vállalkozzunk az erôsen tagolt felszín bejárására. Távolabbról több a látnivaló, nem sérül a felszín és nem szennyezôdik a ruhánk, a lábbelink.

A Kazárról kivezetô földút bal oldalán egy érdekes földtani szelvény is látható.
A sokak érdelôdését kiváltó földtani szelvény az ottnangi emelet, felsô részének a kárpáti emelet bázisképzôdményeinek tanulmányozására alkalmas.
A rétegekben szívkagyló, a felette lévô finomszemcsés homokkôben kecskeköröm-maradványokra bukkantak.
Mindkét védett terület Mátraszele irányából is megközelíthetô, de onnan már meredekebb az út.

Védett területek
Nógrád megye honlapja