Karancslapujtô / Park

A település központjában az egykori Mocsáry-kúria mellett van a hajdanvolt park maradványa. Eredetileg angol tájképi parkot létesítettek, késôbb oda nem illô fafajokat is telepítettek. A védetté nyilvánítás óta a park nagysága csökkent, sajnálatos módon újabb területet építettek be. Az egyre zsugorodó parkban már csak néhány idôs fa idézi a gondozott múltat. Ezek az idôs fák a park legnagyobb értékei, megôrzésükért mindent el kell követni.
A szépen alakuló faluközpont meghatározó kellemes és kultúrált része lehetne egy a kertészeti szakemberek segítségével "feltámasztott" park, amely közpark gyanánt a település dísze lehetne.

Védett területek
Nógrád megye honlapja