Alsópetény - Kastélypark

Hajdan a Csák nemzetség birtoka volt, majd a XVI. század elején Werbôczy István tulajdonába került a terület. Werbôczy volt a szerzôje a "Hármaskönyv"-nek, a mindenki által "Tripatitum"-ként ismert mûnek. Alsópeténybe a 2-es útról Bánkon keresztül juthatunk el. A település közepén szép barokk kastélyt találunk. de nem ennek a parkja védett. Néhány száz métert kell még Nézsa felé megtenni és ekkor érkezünk egy ma már kastély nélküli parkba, ahol a XIX. században épült egy klasszicista stílusú kúria. A kúria tulajdonosa báró Andreánszky István volt. Itt született báró Andreánszky Gábor professzor, a magyar paleobotanika legkiemelkedôbb - nemzetközileg is elismert - egyénisége. Elsôként ô dolgozta fel a Magyarországról ismert harmadidôszaki szarmata korú flórát, és vizsgálta az Eger-kis-egedi, valamint az Eger-Wind-gyári oligocén ôslénytani lelôhelyek anyagát.
A Wind-gyári flóráról megjelent monográfiája a hazai oligocén flórák elsô tudományos feldolgozása. A körülbelül 2 hektáros parkban az idôs facsoportok inkább erdôre, mint parkra emlékeztetnek. A park közel ötven esztendeje nélkülözi a szakszerû gondozást, kezelést, ez magyarázza a parkjelleg eltûnését. A hatalmas fák, hazai nyárak, platánok arra engednek következtetni, hogy itt valaha szép park lehetett.

Védett területek
Nógrád megye honlapja