Litke / Millenniumi facsoport

Litke községben 1896-ban, a millennium évében nagy ünnepséget rendeztek és ennek keretében ültették el azt a hét kocsányostölgy-fácskát, amelyeket a Gödöllôi Állami Csemtetkertbôl vasúton szállítottak Litkére. Ünnepi menet élén, ünneplôbe öltözött legények vállukon vitték a vasútállomásról az e célra elôkészített parkba a fácskákat. Az 1725-ben épített menház elôtti, háromszög alakú területet jelölték ki erre a célra Kondor Vilmos erdômester és a község elöljárói.
Díszes ünnepségen nevezték el az államalapító Szent Istvánról a kis parkot és a hét fácska elültetésével a honfoglaló hét vezérnek állítottak emléket. Ezt követôen minden év augusztus 20-án a négy község (Litke, Ipolytarnóc, Mihálygerge, Egyházasgerge) lakossága itt tartotta ünnepi emlékezését.
A tér közeépn álló Szt. István szobrot Imre Mária litkei lakos 1902-ben állíttatta "Magyarország ezeréves és a magyar kereszténység kilencszáz éves fennállásának emlékére."

Védett területek
Nógrád megye honlapja