Lucfalva / Krakkópusztai tánctér

Salgótarján déli szélén, a 21. számú fôúton útjelzô tábla jelzi a Lucfalvára vezetô letérô utat. Elsôként Kotyháza települést, majd a lassan kihaló Nyárjaspusztát látjuk. A település után az út szélén egy szépen gondozott feszület és szembe vele egy útelágazás van. Az út elején tábla jelzi, hogy egy vadászházhoz vezet. A vadászház a már elnéptelenedett és lebontott Krakkópuszta nyugati szélén áll. Elôtte földút visz nyugai irányban az erdô felé. Ezen kell utunkat folytatni.
A dombra felérve álljunk meg és látni fogjuk az idôs fákkal körülvett táncteret. A tánctér létezése általános volt a hegy- és dombvidéki uradalmakban. Még az 1950-60-as években több helyen nyomára lehetett bukkanni. Napjainkban azonban a legtöbb helyen csak az elnevezés utal régi szerepkörére. Errôl a helyrôl jól látszott az akkori uradalom csaknem egész területe. Az elegyengetett terület az erdô közepén van, körülötte 11 idôsebb fa "ôrködik", 5 bükkfa és 6 kocsánytalan tölgy. A bükkfák törzskerülete 130 cm magasságban: 290, 340, 270, 299 és 340 cm, a tölgyeké: 270, 90, 290, 370 és 210 cm.
Talán a mai parkerdôk elôdjének tekinthetjük ezeket a területeket, ahol majálisokat, aratási ünnepségeket tartott a lakosság, ez esetben az "uradalmi cselédség". Ezt a célt szolgálta a Krakkópusztai tánctér is.

Védett területek
Nógrád megye honlapja