Mátranovák / Kaszinópark

Kaszinópark Mátranovák régi bányásztelepülés. A kis falu élete a bányák megnyitása után megváltozott.
A település mellett bányatelep épült az akkor szokásoknak megfelelôen üzletekkel, kulturális és szórakozási központtal. A bányatelep lakói más szokásokat, más kultúrát hoztak magukkal. Az életmódjuk is eltért a falusi lakosságétól. Más munkarendben dolgoztak, más idôszakban pihentek és szórakoztak. Ez utóbbinak a feltételeit teremtette meg a Kaszinó és a hozzá kapcsolódó park területe.
A szépen fásított parkhoz hasonlóan fásították az utcákat és a középületek környékét. A védelem az idôs fák fennmaradását kívánja szolgálni és a bányászhagyományokhoz kapcsolódó környezeti kultúra emlékét ôrizni.

Védett területek
Nógrád megye honlapja