Mohora / Mikszáth fa

Mohora községbe ugyancsak Balassagyarmatról lehet legegyszerûbben eljutni. Mohorán a mai gyógyszertár épületében - a Rákóczi út 25. szám alatt - lakott Mikszáth apósa, Mauks Mátyás fôszolgabíró. Az épület elôkertjében áll egy 20 m magas, mintegy 150 éves vadgesztenyefa.
Amikor az író itt tartózkodott, szívesen üldögélt a két "bokrétafa" alatt. (A másik fát 1938-ban kivágták.) Sokat pipázgatott, anekdotázgatott rokonaival, barátaival a fák árnyékában. A hagyomány úgy tartja, hogy itt írta a "Különös házasság" néhány fejezetét és "A lohiniai fû" címû elbeszélését.

Védett területek
Nógrád megye honlapja