Szer-kô

Szer-kô

A hangulatos kisközség északi kijáratánál találjuk a kishartyáni Kôlyuk-oldallal rokon üledékes kôzetet. A Bárna patak völgye fölött magasodik a hatalmas keresztrétegezett homokkôfal, jól érzékeltetve az egykori tenger vízjárásának formaalkotó munkáját. A meredek, gyorsan felmelegedô kôpárkányokon a gyér növényzet között különös varázst jelent a nyírfák több, görbe ágra bomló törzsének látványa, a borókák örökzöldje.
A lágy szárú növények a füves lejtôk, homokbuckák jellegzetes fajaihoz tartoznak. Március-április táján jelenik meg:

  • a tavaszi ködvirág,
  • a tavaszi sás,
  • a homoki pimpó,
  • a homoki ibolya,
  • a fürtös gyöngyike,
  • a kis tyúktaréj,
  • a homokkô falak feletti fennsíkon tömegesen nyílik a feketéllô kökörcsin.

Májusban, júniusban fejlôdik ki a fedélrozsnok, a berzedt rozsnok, a vékony csenkesz és a vadrozs. Nyár derekán virágzik:

  • a lecsepült és a fogaslevelû veronika,
  • a lila ökörfarkkóró,
  • a nagy bakszakáll,
  • a csomós hölgymál,
  • a szikár habszegfû,
  • a hegyi és a sárga len,
  • a homoki vértô,
  • a magyar zsálya,
  • a különbözô kakukkfüvek,
  • a kakukkfûfojtó vajvirág,
  • az ékes vasvirág,
  • a nyúlánk bábakalács,
  • a budai imola.

Tavasszal a virágzó bokrok és a vadkörtefák körül szemet gyönyörködtetô a lepkék színes forgataga. Gyakori a területen a fürge gyík és a zöld gyík. A megyében csak innen ismerjük a nagyméretû, szongáriai cselôpók elôfordulását.

Védett területek
Nógrád megye honlapja