Szirák / Kastélypark

Budapest felôl Aszód - Kartal - Verseg - Héhalom útvonalán (2109 számú út) érhetjük el. Ez az útvonal a Cserhát alján vezet keresztül, nem olyan forgalmas, mint az M3-as autópálya és a 21-es fôút. Akik Salgótarján felôl kívánják felkeresni, azok Jobbágyinál jobbra letérve a 2109-es számú úton, Szarvasgede - Kisbágyon településeken keresztül jutnak el Szirákra.
Szirák régi megyei település. Az ôsi településen a Jeruzsálemi Szent János lovagrendnek már 1219-ben volt rendháza. A tatárjáráskor elpusztult, de a rendházat a településsel együtt viszonylag rövid idô alatt újjáépítették. A török idôkben a község teljesen elnéptelenedett, a felvidékrôl tótokat telepítettek ide. A kastélyt Róth Tamás és neje Vattay Borbála 1748-ban építtették. Jelenlegi formája XIX. század második felében alakult ki. Házasságkötések révén Teleki, majd Dégenfeld tulajdonába került.
Ez az eredete a "Teleki-Dégenfeld" kastély megnevezésnek. Az Országos Kôolaj- és Gázipari Tröszt támogatásával helyreállított, szépen díszített, barokk épület ma szállodaként és továbbképzô központként rangos rendezvényeknek ad otthont. A kastéllyal a ma gondozott és ápolt 3 hektáros parkot is felújították.
A park meglévô fái közül a szomorú japánakác, a szomorú kôris a legértékesebb, és említésre méltó a szépen fejlôdô nagylevelû hárs, valamint a hegyi szil.
A védett terület - a színvonalas rendezvények ellenére - szabadon látogatható.

A sziráki kastély és parkja

Védett területek
Nógrád megye honlapja