Szugy / Simonyi park, Hársfa

Szügy / Simonyi park

Szügybe legegyszerûbben Balassagyarmatról juthatunk el. A községben az elsô útelágazásnál balra találjuk a volt megyeházát, ennek udvarán áll a hárs. A jobb oldali út pedig a Simonyi-kastélyparkhoz vezet.
A nemesi vármegye a XVIII. században Szügyben székelt. A vármegyeházát 1700 táján a Beniczkyek építtették. Ma is könnyen felismerhetô az épület. A két egymástól különálló épületet egy kerítésfal fogja össze, ennek közepén faragott keretû kosáríves kapu nyílott. Ennek a tengelyében áll az a védett hársfa, mellyel az utókor a régi nemesi vármegye helyszínének kíván emléket állítani.
Az 1755-ben épített Simonyi-féle barokk kastélyt és környékét az elmúlt évtizedekben nem úgy gondozták, mint ahogy kellett volna. A kastély bejárati része elôtti tér teljesen üres.
Az 1988-ban igényesen felújított épület megkívánja, hogy a park felújítása is megtörténjék. Az épület elôtti parkban a park gerincét képezô idôs fák megmaradtak. Jó kiindulási alapot jelentenek a tervszerû pótláshoz és az útrendszer helyreállításához.
A meglévô fák közül különösen értékes a 6 m magas, 5 m koronaátmérôjû piros liliomfa, a két kaliforniai óriásfenyô, a két tiszafa, a kocsányos tölgyek és a hegyi szilek.

Szügy / A védett hársfa

Védett területek
Nógrád megye honlapja