Tereske / Temetôkert

Tereske szép fekvésû, régi település. Az okiratok szerint a XIII-XIV. században Benedek-rendi apátság volt a területén.
Temploma messzeföldön híres, jeles mûemlék altemploma és freskója páratlan. A temetôkertet a templomtól keletre találjuk. Kettéosztottsága szokatlan. Ez azt jelenti, hogy egyik felében a falusiak, a másikban a birtokos családok temetkeztek. Az elmúlt negyven évben sem szûnt meg ez a megosztottság.
A tereskei temetôkert eredetileg szépen tervezett, fákkal, bokrokkal telepített volt.
A meglévô fák igényes kialakításáról tanúskodnak. Ezt a megállapítást igazolja a méretes fák egész sora, a 150 cm törzskerületû szomorú bükk, a két vérbükk, a pirosvirágú galagonya, a lucfenyô, az amári palósfa, az aranyvesszô szép bokrai és a vörösmogyorók. Volt egy olyan elképzelés, hogy a megyébôl összegyûjtik és megôrzik a régi fejfákat, erre még nem került sor.

A szomorúbükk méltóságteljesen áll a sírok között

Védett területek
Nógrád megye honlapja