Varsány / Tábi fûzfa

Önmagát megújítva terebélyesedik az idôs fûz

Varsány község határában volt egykor Felsô-Tábpuszta is. Ma már csak az épületromok és - az oda vezetô kövesút végén - a keresztfa emlékeztet a hajdani pusztára. Varsány községbôl Nógrádsipek felé vezetô úton kell az elsô útelágazásnál jobbra letérni. A makadám úton elsôként Alsó-Tábpuszta emlékeit, majd balra az út mellett egy soha nem lakott úrilak romjait látjuk, ezután következik a keresztfa. Itt végetér a kövesút. Ezután egy kisebb víztározóhoz érünk. A víztározó jobb oldalán lévô földút vezet a fehér fûzhöz.
A fûzfa eredetileg egy forrás mellett állt. Egy idô után a fatörzs a forrásból kifolyó kis csermelybe dôlt, de ebben az állapotban is újabb ágakat hajtott. Ma már az eredeti tôrész nem is látszik. Önmagát megújítva él tovább a hatalmas lombkoronájú fa. Az 1960-as években az erdôgazdaság gondozta.
Gömbfával szépen körbekerítették és kapubejáratot alakítottak ki a forráshoz. A forrást korábban is minden évben kitisztították az erdészeti dolgozók, de ez a gondozás néhány éve sajnos elmaradt.

Védett területek
Nógrád megye honlapja