Mátraverebély / Forró-kúti tölgyfa

Az idôs kocsányos tölgyfa Mátraverebély község határában van, de egyszerûbb és könnyebb Sámsonházáról elérni. A 21-es fôútról Sámsonházára beérve a fôutcáról az elsô kis utcán jobbra kell letérni. A rövid, szûk utcából kiérve, földúton jutunk el a Forró-kút dûlôbe.
A területet a közelében lévô langyos vizû forrásról nevezték el. Elképzelhetô, hogy a víz korábban forró volt, mert feltehetôen a nagy mátrai vulkanikus utóvulkáni mûködése hozta felszínre. Az idôs tölgyfa egymagában a tisztás szélén áll, közel a magasfeszültségû vezetékhez.
A tölgyfa egy másik irányból, Mátraverebély-Szentkútról is megközelíthetô. A Szent László ugratás alatt vezetô úton egyenesen, majd az útelágazásnál balra fordulva Sámsonháza irányába kell folytatni utunkat. Egy kisebb emelkedô után jutunk el a tisztáshoz, a fa innen már messzirôl látható. Ha valaki tovább indul Sámsonházára, már a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet látnivalói fogadják.
Ugyanezt megtekinthetjük Sámsonházáról kiindulva is. Ez esetben Szentkút látnivalóival ismerkedhetünk meg.

Védett területek
Nógrád megye honlapja