Vizslás / Kökényes völgy

A hatalmas kocsányos tölgy törzse is különleges látvány A terület ma már Vizslás községgel együtt Salgótarján része. Régebben vándorcigányok ütöttek tanyát a völgy bejáratánál, innen a Cigányvölgy elnevezés, amit még ma is használnak a Kökényes völgy mellett.
A 21-es fôútról - Vizslás - Újlak északi végén az elkerülô úton - ötven méter után érjük el a völgy bejáratát. Innen rövid sétával jutunk a völgy legjelentôsebb természeti értékéhez, az 5 m törzskerületû, mintegy 20 m magasságú és 30 m koronaátmérôjû kocsányos tölgyfához. Régebben a környezô legelôkön több ilyen fa díszlett, sajnos nagy részüknek már csak az emlékét ôrizzük.
A fa melletti vízmosásban több fafaj ígéretes példányai pótlásukat szolgálják majd. Érdemes sétát tenni az árok mellett, nyugati irányban Krakkópuszta felé. A völgyfôben még meglévô fás legelôn szintén idôs fákat láthatunk. Kora tavaszi kiránduláskor a völgyfô domboldalán az idôs fák között - a férfiszépség nevét viselô - tavaszi hérics sárga virágszônyegében gyönyörködhetünk. Az egy hektáros védett terület az idôs tölgyfa és a hozzá csatlakozó erdôrész védelmét erôsíti.

Védett területek
Nógrád megye honlapja