Felújítási pénzek

A magyarországi önkormányzatok többségéhez hasonlóan a balassagyarmatinak is jobbára csak az intézmények mûködtetésére futja költségvetésébôl, de természetesen a halaszthatatlan felújítási munkálatokra forrást kell találni. Ezévben 15 millió forintot tartalmazott a költségvetés erre a célra...

1997. november 24.
Ipari park

Balassagyarmat az elsô körben, meglehetôsen elôkelô társaságban nyert jogot az ipari park cím használatára, ami azt jelenti, immáron megkezdôdhet az önkormányzat által elképzelt fejlesztési program megvalósítása, s ehhez számos központi forrás elérhetô közelségbe került. A megyei területfejlesztési tanács ebben az évben 22 millió forinttal támogatta a park kialakítását, amelynek teljes költsége az elôzetes számítások szerint 250 millió forint körül mozog...

1997. november 24.
Száz éves a balassagyarmati kórház

A napokban száz éves fennállását ünneplô balassagyarmati kórház igazgatója azt mondja, nem kevés erôfeszítésükbe került az intézet mûködôképességének biztosítása. Ez idô szerint azonban egyetlen fillér adósságuk sincs. Az egy hektáros területen fekvô, patinás pavilonegyüttes már régen megérett a felújításra...

1997. november 24.
Kulturált placcok

Finoman fogalmazva, meglehetôsen mostoha állapotok uralkodtak egészen a közelmúltig a balassagyarmati piacon, ahol a hetvenes évek óta érdemi beruházás nem történt. Mára viszont kultúrált körülmények várják a kofákat, és a vásárlókat...

1997. november 24.
Három komplex intézmény a cél

A Május 1. úti iskola megépítésérôl szóló döntés óta eltelt évek demográfiai folyamatai az önkormányzat álláspontját igazolják: képtelenség volna öt alapfokú intézményt fenntartani. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon a meglévô három mûködtetésével kell/lehet számolni, de az elsôosztályosok fogyásával szóba kerülhet az Ifjúság úti épületrész bezárása is...

1997. november 24.
Utak, buszmegállók

Aligha szükséges hosszasan ecsetelni a városi úthálózat állapotát. Egy tán kevéssé ismert statisztikai adat azért mégiscsak idekívánkozik, a portalanított utak aránya mindössze 60 százalék, s ezek javarésze is igen rossz állapotban van...

1997. november 24.